Jerutki - Wieś Sztuki

Temat specjalizacji wsi

W roku 2013 powstała wspólna inicjatywa mieszkańców wsi Jerutki (gmina Świętajno, powiat Szczytno) i działającej na jej terenie Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności pod wspólnym hasłem: Jerutki - Wieś Sztuki. Biorąc pod uwagę potencjał Jerutek, bogaty w wiele osobliwości historyczno-przyrodniczo-kulturalnych, w ciekawych ludzi: rzemieślników, wytwórców regionalnych produktów oraz korzystając z zasobów Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności stworzono produkt Jerutki - Wieś Sztuki. W znacznym stopniu pozwala on na wzrost atrakcyjności turystycznej Jerutek,  powoduje wzrost aktywności mieszkańców, wzbogaca ofertę kulturalną i edukacyjną dostępną dla wszystkich chętnych, poprawia walory estetyczne miejscowości i standard życia jej mieszkańców.

Oferta wsi tematycznej

 1. Organizacja zleconych wydarzeń kulturalno-artystyczno-sportowo-rekreacyjnych, w tym: koncertów, spektakli muzycznych, festiwali, przeglądów, konkursów, plenerów malarskich, rzeźbiarskich, turniejów sportowych, rajdów, spotkań i innych zarówno na podstawie własnych pomysłów autorskich,  jak i zleconych scenariuszy. Realizacja wydarzeń kulturalnych może nastąpić w siedzibie Fundacji w Centrum Kreatywności (Sielski Amfiteatr, Polana Rekreacji i Sportu, Galeria pod Malowniczym Niebem Kreolii), jaki w terenie, we wskazanych przez Zleceniodawcę miejscach.
 2. Organizacja warsztatów i kursów: w systemie cyklicznym – Kuźnia Talentów (zajęcia muzyczne i plastyczne) krótkoterminowych dla odbiorców w różnym wieku, w następujących dziedzinach:
  • garncarstwo,
  • krawiectwo,
  • rękodzieło-wykonywanie ozdób, przedmiotów użytkowych,
  • wokalistyka i gra na instrumentach,
  • muzyka tradycyjna,
  • chóralistyka,
  • teatr,
  • taniec,
  • folklor,
  • malarstwo,
  • rzeźbiarstwo,
  • fotografia,
  • florystyka,
  • tkactwo,
  • historia i dziedzictwo regionu,
  • ekologia,
  • sport,
  • kulinaria,
  • nauka języków obcych i inne,
  na bazie posiadanego zaplecza kadrowo-sprzętowo-infrastrukturalnego.
 3. Organizacja różnych form wypoczynku, dla osób w różnym wieku, w tym wypoczynku rodzinnego, z tematem przewodnim SZTUKA I KULTURA.
 4. Koncerty, części artystyczne i oprawy muzyczne wydarzeń o tematyce historycznej, narodowej, patriotycznej, spotkań okolicznościowych itp. w wykonaniu podopiecznych Kuźni Talentów Fundacji Kreolia, osób z Banku Talentów Powiatu Szczycieńskiego prowadzonego przez Fundację oraz muzyków i artystów z nią współpracujących. 
 5. Szkolenia, warsztaty i spotkania aktywizujące lokalne społeczności w temacie :
  • Wieś tematyczna formą rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz narzędzi ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna, jej formy i specyfika.
  • Imprezy i wydarzenia cykliczne organizowane w Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności :
  1. Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów dla dzieci w wieku 6-10 lat
   termin: 1 maja; miejsce: Sielski Amfiteatr w Jerutkach;
  2. „Miesiąc Czerwiec -€“Miesiącem Muzyki Chóralnej w Kreolii”
   termin: wszystkie niedziele czerwca; miejsce: kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Jerutkach
  3. Rajd Nawigacyjny Wszelkich Pojazdów Poruszanych Siłą Mięśni Ludzkich „Wszystko kręci się wokół Jerutek”“
   termin: 15 sierpnia; miejsce: siedziba Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach
  4. Artystyczne Spotkania z Ekologią „Na Trawie” z Plenerem Malarskim i pokazami Kulinarnymi
   termin: ostatni weekend sierpnia; miejsce: siedziba Fundacji Kreolia-Kraina Kreatywności w Jerutkach
  5. Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej (tematyczny)
   termin: listopad; miejsce: Miejski Dom Kultury w Szczytnie.
  6. Święto Chórów „Cecyliada”
   termin: listopad; miejsce: kościół pw. św.  Maksymiliana Marii Kolbe w Jerutkach.

Kontakt:

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 'Kreolia - Kraina Kreatywności'

Jerutki 81, 12-140 Świętajno

tel. Joanna Gawryszewska 604 801 551;

e-mail: kreolia@wp.pl