Rodowo w drewnie zaklęte

Informacje ogólne

Prowadzona przez Fundację „Rodowo” wieś tematyczna Rodowo w drewnie zaklęte wraz z wkomponowaną ścieżką przyrodniczą – Jary Lampasza leży na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i stanowi ciekawe obiekty lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wioska tematyczna jest inicjatywą przyczyniającą się do rozwoju usług lokalnych i okołoturystycznych oraz edukacyjnych i kulturalnych – na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności oraz turystów.

Projekt realizowany jest w oparciu o istniejące na terenie Rodowa lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego – m.in. tradycyjna osada kolonijna (Rodowo 2) tworząca rdzeń wioski tematycznej „Rodowo w drewnie zaklęte”. Znajduje się tu park rzeźb zlokalizowanych wokół osady, edukacyjna ścieżka przyrodnicza „Jary Lampasza” utworzona i zarządzana przez Fundacje Rodowo na pobliskim obszarze leśnym wchodzącym w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie”. Bardzo ciekawa jest również ścieżka przyrodnicza w parku sorkwickim, gra terenowa „Camp Rodowo” oraz zabytki dziedzictwa kulturowo-historyczne gminy Sorkwity. Wszystko to w otoczeniu żywych drzew oraz drewna wykorzystywanego na różne sposoby.

    Oferta i produkty wsi:
  • warsztaty edukacji regionalnej, historia i dziedzictwo kulturowe regionu, warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o ścieżkę przyrodniczą – „Jary Lampasza” na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, zwiedzanie parku rzeźb – kilka grup dużych plenerowych rzeźb lipowych w przestrzeni osady, w sumie ok. 20 sztuk, do niektórych przygotowane opisy z legendami mazurskimi
  • spacer ścieżką przyrodniczą – „Jary Lampasza” długość ścieżki 2,5 km, 14 stanowisk, 30 tablic edukacyjnych,
  • warsztaty artystyczne, warsztaty drewna i rzeźby, ceramiczne, papier czerpany, papierowe,
  • gry terenowe: poznaj Camp Rodowo oraz gra terenowa leśna „Jary Lampasza”,
  • wyrób i sprzedaż produktów i pamiątek regionalnych: wyroby z drewna i produktów drewnopochodnych, biżuteria, ozdoby, świeczniki, miody, pocztówki, pieczenie chleba/bułek w tradycyjnym plenerowym piecu chlebowym, imprezy integracyjne dla grup zorganizowanych.

Kontakt:

Fundacja „Rodowo”
Rodowo 2, 11-731 Sorkwity
tel./fax 89 742 81 02
kom. 695 430 666
e-mail: rodowo@rodowo.pl
www.rodowo.pl